top of page
arnis.gif

Filipino Martial Arts Program
 
Kali Silat & Modern Arnis

Digby Picture2.png

Sensei Digby
Certified Kali Instructor
4th Dan, Pagoda Ryu

arnis.gif
CA-Picture1.jpg

Instructor Charles

Modern Arnis Instructor
Kali/Panantukan Level III
Sho Dan, Pagoda Ryu

_Tye logo arnis-trans-newclrstarborder2.
arnis.gif
IMG_4390.JPG

Instructor Kates, II

Modern Arnis Instructor
Kali/Panantukan Level III
5th Dan, Pagoda Ryu
5th Dan, Shorin Ryu

Sho Dan, Judo, Team Coach
Sho Dan, Aikido Yoshinkan
Blue Belt, JiuJitsu

t9830234.jpg

Dr. Jeremy, PhD Sensei
Certified Kali Instructor
4th Dan, Pagoda Ryu

Purple Belt, JiuJitsu

Head Instructor:
Pagoda Rebirth Martial Arts Academy

shorin-ryu.png
yoga-symbol.jpg
bottom of page